Yazar: Sedat Gönül

Analiz

MUHAFAZAKAR İDEOLOJİ 2

Written by:

Ülkede henüz konuşulmaya başlanmamış, varlığı bilinmesine rağmen ismi konulmamış muhafazakar ideolojinin çelişki ve ikiyüzlülüklerini yazacağım. En büyük çelişki, çok iğrenç kabul edilmesine rağmen zinaya düşülmesidir. Zinada …

AnalizPolitika

Filistin-İsrail Savaşının Teopolitik Yönü

Written by:

Gözü dönmüş olan Hamas’ın İsrail’e saldırı düzenlemesi herkesi şok etti. Ortaya çıkan yeni bilgiler ve tutarsızlıklar göz önüne alındığında, Mossad ile Şin Bet’in bu saldırıya hazırlık …

Analiz

KÖTÜLÜĞÜN VAR OLMA BİÇİMİ

Written by:

Emin olduğum bir şey var, o da her şeyden daha belirgin: Ne tam sanayileşmiş ne de tarım toplumu olarak kalabilmiş, ikisi arasında arafta kalmış toplumun sosyal …

Analiz

BİR VAR OLMA BİÇİMİ

Written by:

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidinin en altında; kişinin fizyolojik ihtiyaçları gelir. Sonrasında güvenlik, sevme, ait olma ve saygınlık diye devam eder. İlk üç madde bir insanın olmazsa …

AnalizPolitika

MUHAFAZAKAR İDEOLOJİ

Written by:

Aslında muhafazakarlık daha çok bir yaşam biçimiydi, modernizme bir tepki olarak doğdu dersek yanlış olmaz. Kendi coğrafyasına ait değerleri muhafaza etmekti öncelikleri. Kendisine ait değerleri muhafaza …

Analiz

BİR MODERN ZAMAN PERSPEKTİFİ

Written by:

Modern zamanlarda insan ilişkileri özellikle metropollerde endişe verici boyutlara ulaştı. İçinde yaşadığı kalabalıkların aksine modern zamanın insanı belki de dünya tarihi boyunca hiç olmadığı kadar yalnızlaştı. …

AnalizPolitika

Tiran Üreten Sistem

Written by:

Tiranların varlığı sadece kendilerinden kaynaklanmaz, bazı dış etkenlere de bağlıdır. Tiranı tiran yapan sebepler elbette çoktur. Ben bugün en önemlisini yazacağım. Yani sizi, bizi ve hepimizi… …

Analiz

Sosyopsikolojik bir analiz

Written by:

Günümüz dünyasında kitle iletişim araçlarına ulaşmanın çok kolay olması ve hatta onlarsız yaşamanın olanaksız olması nedeniyle hiç düşünmeden, her yeni iletişim ve dijital çözüme insanlar anında …

Analiz

Sosyolojik bir analiz

Written by:

Bugün size ülke kalıplarını yazacağım. Hemen “Ülkelerin kalıpları mı olur?” demeyin, şöyle ki her insanın düşünce kalıpları vardır. Bunlar, çocuk iken ebeveyn tarafından yüklenir veya onlardan …

AnalizPolitika

Bir dönemin sonu ulus devletler

Written by:

Bugün yerkürede 200’den fazla ülke ve bu ülkelerin her birinde bir çok etnisite bulunmaktadır. Bunların başlıca anlaşmazlıkları, ülkenin üstünde kimin daha fazla hak sahibi olduğudur. Etnisite …