Türkiye, Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına hazırlanıyor: İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Kuruldu

Politika

Written by:

Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına doğru, Türkiye’nin tüm ekonomik, sosyal adalet, hukuki sorunlarını yeni bir düzlemde tartışmak ve e ikinci yüzyıla yakışır çağdaş çözümler bulmak amacıyla yola çıkan bir düşünce kuruluşu olarak İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı başkanlığında kurulan Vakıf, özgürlük, hukuk, demokrasi, sosyal adalet ve ekonomik gelişmeyi içine alan yeni bir Türkiye modelinin oluşmasına düşünsel planda katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri, siyasetçileri ve gazetecilerinin yer aldığı Vakıf, tüm toplumsal kesimler ve farklı görüşlere ev sahipliği yapacak, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yaşamını etkileyen kutuplaşma, ayrışma ve çatışma eksenleriyle ilgili çalışmalar yapacak. Vakıf, yeni araştırmalar, toplantılar ve açıklayıcı raporlarla Türkiye’de toplumsal huzurun ve istikrarın sağlanmasına destek vermeyi hedefleyecek.

Siyaset üstü bir yaklaşımla çalışacaklarını söyleyen Sarı, “Ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için bir referans noktası oluşturmak kritik önemdedir. Yeni bir düşünce kuruluşu olarak ‘İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı’ bu ihtiyacı karşılama yönündeki çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla yola çıkmıştır” diye konuştu.

YÜZYIL SONRA YENİDEN

İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Başkanı Müslim Sarı, Dünya çapında meydana gelen büyük dönüşümlerin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına damgasını vuracağına dikkat çekerken, Türkiye’nin önünde duran en önemli sınavın, bu topyekun değişim sürecinde kendisi için en uygun ve yeni yüzyılın gelişmeleri ve koşulları ile uyumlu bir toplum modelini hayata geçirilebilmesi olduğunu vurguladı.

Müslim Sarı, “Türkiye’nin toplumsal ve siyasal yaşamını yönlendiren ve etkileyen bütün büyük sorunlarına ‘Yüzyıl sonra yeniden aynı ruhla’ bakmak ve büyük bir uzlaşı oluşturarak bu sorunları çözme iradesi göstermek Vakfın ana çerçevesidir” dedi. Sarı, Vakfın altı temel alanda faaliyet göstereceğini açıkladı. Bu alanlar, Ekonomik ve Sosyal Politikalar, Dış Politika ve Güvenlik, Yeni Hukuk Düzeni, Demokratikleşme ve Toplumsal Barış, Eğitim ve Bilim-Teknoloji Politikaları, Küresel Isınma ve Kuraklık olacak.

Vakfın, ilk faaliyet alanı ise “Göç” konusu. Vakıf, Aralık ayında büyük bir göç konferansı ile çalışmalarının startını verecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir