Salgın sürecinde dezenfektanlarda KDV oranlarını indireceklerine artırıyorlar!

AnalizPolitika

Written by:

Chp Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, dezenfektan (biyosidal) ürünlerde KDV oranının %1 e düşürülmesi için hazırladığı kanun teklifini meclis başkanlığına sundu.

2004 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile, ilaçlar arasında reçeteli/reçetesiz ayrımı yapılmaksızın, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan beşerî tıbbi ürünlerdeki KDV oranı %8’e indirilmişti.

Salgın sürecinde KDV oranlarını indireceklerine artırıyorlar!

2004 yılındaki Bakanlar kurulu kararı olmasına ve aksi yönde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olmamasına rağmen, ruhsatlı dezenfektan ürünlerdeki %8 lik KDV oranı %18 e çıkartıldı. 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “İnsan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılması Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmişti. Bugüne kadar ilgili kurum tarafından ruhsatlandırılmış markalara yüzde 8 KDV oranı uygulanmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü bir özelge ile, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış bir markaya %18 KDV uygulanması yönünde görüş bildirmiştir. Bu özelge tek bir mükellefe yapılmış olsa da aynı tip ürün satışı yapan bütün mükellefleri bağlayıcı niteliktedir. Bu nedenle dezenfektan üreten ve satan firmalar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ruhsatlandırılmış olsalar dahi bir cezai işlemle karşılaşmamak adına KDV oranlarını %18’e çıkarmaya başlamışlardır.

Artan KDV oranları vatandaşı merdiven altı ürünlere yönlendiriyor!

Vatandaşların salgın sürecinde en temel ihtiyaçlarından biri haline gelen dezenfektanlar, arttırılan KDV oranlarıyla ulaşılması güçleşen kalemlerden biri haline dönüşüyor. Merdiven altı üretimin yaygınlaştığı, piyasadaki birçok ruhsatsız dezenfektanın yeterince korumadığı ve bazı ürünlerin uzun süreli kullanım neticesiyle cilt problemleri yarattığı bilinmektedir. Hükümetin ekonomik destek vermek yerine, ruhsatlı ürünlerdeki KDV oranlarını arttırması, piyasada haksız rekabete yol açtığı gibi, ruhsatlı ürünlerin de fiyatını artırmaktadır. Bu durum vatandaşı merdiven altı üretim yapan firmaların ürünlerine yönlendirmektedir.

Piyasada oluşan haksız rekabetin önüne geçmek ve bu konuda bir uygulama birliğine gitmek gerekiyor!

Piyasada (biyosidal) dezenfektan ürünlerde uygulanacak KDV oranı ile ilgili bir karışıklık söz konusudur. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlerdeki KDV oranı %1’e düşürülerek, bu ürünlere halkın daha ucuza ulaşması sağlanmalı ve salgınla mücadeleye ekonomik destek verilmelidir. KDV oranlarında yapılacak bu değişiklik ile piyasada bir uygulama birliği sağlandığı gibi oluşan haksız rekabetin de önüne geçilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir