EMEKLİLERİN YÜZDELİK ZAMLARA DEĞİL, İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRETE İHTİYACI VARDIR!

Politika

Written by:

Tüm Emekliler Sendikası Temmuz ayı zamları ile ilgili bugün Balıkesir Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söylediği açıklamayı ise sendika adına Balıkesir Şube Başkanı Bedri Arık yaptı.

Mart ayı başında başlayan koronavirüs salgini ile gerek kişisel gerek toplumsal
yaşamımızda önemli değişiklikler olmuştur.
Anayasamızın amir hükmü olan sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket
etmesi gereken siyasi iktidar ne yazik ki tam tersi davranmış, bu salgından olumsuz
etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bırakmıştır.
Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler gelmektedir.
Zaten açlık sınırında yaşayan emekliler özellikle sağlık giderleri ve koruyucu tedbirler için
yetersiz maaşlarından harcama yapmak zorunda kalmışlardır.
Ardı ardına açıklanan paketlerde ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak,
rahatlatacak hiçbir önlem yer almamıştır.
En düşük emekli maaşının 1.500 TI olacağına dair açıklama “emeklilerin açlık
sinırının altında yaşadığı” gerçeğinin yetkililer tarafindan kabul edilmesidir. Aslında
artış diye ifade ettikleri bu durum bir kandırmacayı ifade etmektedir. Şöyle ki: maaşı
1500 TI ye yükseltilen emeklinin maaşına gerçek anlamda 1500 TL ye ulaşıncaya kadar
zam yapılmamakta, maaş artışlarından yararlanamamaktadır.
Takdir edileceği gibi bu da bir iyileştirme değildir.
8 milyon civarında emeklinin maaşı 2.000 TL nin altındadır. Yani 8 milyon yurttaşımız
asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş almaktadır.
Bu yüke bir de maske, dezenfektan vs giderler salgın nedeniyle eklenmiştir.
Emekliler bu dönem ne yazık ki ekmekle maske arasına sıkıştırılmışlardır.
Yine bu dönemde emeklilerin sağlık giderleri artmış, bu konuda da destekleyici
hiçbir önlem emeklilerin lehine alınmamıştır.
Siyasi iktidar bu salgını adeta bahane bilip hem emekli maaşlarındaki kesintiler
yapmayı istemekte hem de toplumsal yaşamımızda baskıcı politikalarnını uygulamaya
sokmak istemektedir.
yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber iyice yetersiz hale gelmiş,
Tibbi õnlem olması gereken kısıtlama ve yasaklamaları demokratik hak
arayışlarına karşı önlem olarak çıkarmaktadır. Bekçi yasasındaki değişiklikler, HDP ve
CHP milletvekillerinin milletvekilliklerinin düşürülmesi, HDP nin “herkes için
demokrasi” yürüyüşünün engellenmeye çalışılması, başta gazeteciler ve siyasetçiler
üzere bütün muhaliflerin baskı altına alınmaya çalışılması, belediyelere israrla
olma
kayyum atanması, kıdem tazminati hakkının kaldırılmak istenmesi, tamamlayıcı
emeklilik sistemi adı altında emeklilik sisteminin özelleştirilmeye
çalışılması, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının görmezden gelerek çözülmemesi,
bu yaklaşıma örnek sayılabilir.
Tüm Emekliler Sendikası iktidarın bu baskıcı, yasaklayıcı yok sayıcı yaklaşımına
karşı hak ve taleplerini dile getirmekte israrcıdır.
Sendikamız başta 65 yaş üsti yurttaşlarımız olmak üzere kısıtlama ve
yasaklamaya maruz kalan herkesin bütün ihtiyaçlarının merkezi ve yerel yönetim
tarafindan karşılıksız olarak giderilmesini her ortamda ifade etmiştir.
Bu çerçevede hala salgının etkisinin azalmadığı hatta kimi illerde arttiği
gerçeğinden hareketle, kısıtlama getirilen bütün kesimler başta olmak üzere her türlü
maddi, sosyal ve tibbi desteğin verilmesi sendikamızın temel hedeflerinden biridir.
Yine emekliler gülünç oranda yüzdelik zamlarla, ayutulmaya çalışılmaktadn.
Ulkemizin bütün birikiminde payI, emeği olan emekliler ne yazık ki sıydsı ikuim
tarafından bir yük olarak görülmekte, aldıkları sefalet ücretinde bile kesinti yapılmaya
çalışılmaktadır.
palgin süresince destek yerine borcJandırmayı seçen ve teşvik eden siyasi iktidar,
bu yona emeklinin faiz batağına, tefeci batağına düşmesini de adeta teşvik etmektedir.
Temmuz ayında maaşlarımıza yapılacak olan yüzdelik zammın derdimize çare
olmayacağını, zaten temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan ve nerdeyse
% 50 oranını bulan zamlarla bu yüzdelik zammın çoktan geri alındığını biliyoruz.
Krizin ve olumsuzlukların sebebi emekliler değildir. Sonucunu da emekliler
çekemez. Temmuz ayında yapılacak olan ve yüzdelik bile sayılamayacak zamlar ile
güya enflasyon farkı komik bile denemeyecek oranlardır. Emeklilerin yüzdelik zamlara
değil, insanca yaşayacak ücrete ihtiyacı vardır.
Bizi açlıkla, yoksullukla, baskıyla terbiye edeceğini sananlar yanılıyorlar.
Bu süreçte siyasi iktidardan taleplerimiz şunlardır:
-En düşük emekli maaşı 2.500 TL düzeyinde olmalıdır.
-Yılda 2 kere verilen ikramiyeler 4 sefere çıkarılmalı ve tutarı da 2.000 TL
olmalıdır.
-Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı payları kaldırılmalıdır. Sağlık
hizmetleri tamamen ücretsiz ve kamu denetiminde olmalıdır.
-Emekliler için Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için 2.000
TL salgın desteği yapılmalıdır.
-İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet tarafından
karşılanmalıdır.
-Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddeleri emekliler için % 50
indirimli olmalıdır. -Aradaki fark sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet
tarafından karşılanmalıdır.
Hakkımızı istemek, hakkımızı aramak bu ülkenin her değerinde payı, emeği olan
biz emeklilerin en doğal hakkıdır. Bu hakkımızı her koşulda kullanacağız.

25 Haziran 2020
TÜM EMEKLİLER SENDİKASI
BALIKESİR Temsilciliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir