CHE ÖLDÜ MÜ?

Analiz

Written by:

Bugün Che’nin maddi yaşamının sonlandığı gün, maddi yaşamının sonlandığı diyoruz, çünkü Che fiziksel varlığının çok ötesinde değerleri temsil ediyordu. Bunlardan bazıları emperyalizme karşı mücadele, düzen değişikliği ve bağımsızlık gibiydi. Bu sebeple Che’nin bıraktığı yaşam, fikir ve eylemler hala dünya halklarının bilincinde varlığını sürdürmeye devam ediyor. Che bize emperyalizme karşı nerede olursa olsun mücadele etmenin gerekli olduğunu ve insanlık için adanmış bir hayattan daha değerli bir yaşamın olamayacağını gösterdi. Hayatının sonuna kadar da halkların özgürleşmesi için hayatını adadı. Dolayısıyla böyle bir yaşamın kendinden daha büyük bir anlam ifade etmesi ve ölümsüz bir hale gelmesi de çok doğaldır. Çünkü bu yaşam özgürlüğü, mücadeleyi ve direnci temsil ediyordu. Bu direnç ve yaşam dünyanın her yerinde yankısını buldu, adeta dünya’da özgür bir yaşam kurma mücadelesinin bayrağı haline dönüştü. Bu anlamda Che kendi yaşamından öte bir şeyi temsil ediyordu. Onu böylesine ölümsüz kılan temsil ettiği değerler ve yaşamıydı. Şimdi günümüzde bu mücadeleyi tekrar yaşatma günüdür. Che’nin yaşamında varlığını bulmuş değerleri ayağa kaldırmak bugün eskisi kadar önemli bir konudur. Çünkü insanlık gene bir çıkmazsın içinde ve bu çıkmazdan ancak birlikte mücadele bilinci ve cesaret edilerek çıkılabilir. Bu sebeple kapitalizmin çürümesine karşı işçi sınıfının bayrağı altında birleşerek emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı mücadele etmeliyiz. Çünkü Che’nin mücadelesi sermayeye, emperyalizme ve gericiliğe karşı da mücadeleydi. Bu mücadeleyi kuşanarak ileri atılmak gereklidir. Bir devrimci yıl dönümünde ancak onun bu mücadelesini kuşanarak anılabilir. Başka türlüsü Che’yi öldürmek olur. Che halkların ve işçi sınıfının mücadele bilincinde yaşadığı ve mücadele ettiği için ölümsüz bir kişi haline geldi. Che’yi anmak istiyorsak mücadele edeceğiz. Eğer dünya çapında sermaye sınıfı saldırıya geçiyorsa, bizde zafere kadar daima mücadele diyerek devrim için mücadele edeceğiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir