TİP Bandırma’dan Güney Marmara Ağır Metal OSB açıklaması

AnalizPolitika

Written by:

Değerli Bandırma Halkı ve Basın Emekçileri;

Türkiye İşçi Partisi Bandırma Örgütü olarak bölgemizde yaşanan olayları yakından takip etmekteyiz. Yaşanılan olayların emekçi halkımızın hayatlarını zorlaştıran, onların üretim alanlarını elinden almaya çalışan tüm yapı ve girişimlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Bilindiği gibi “Güney Marmara Ağır Metal OSB” adıyla bölgemizde bir “Metal Organize Sanayi Alanı” kurulması çalışmaları uzun zamandan beri devam etmektedir. Projenin bu noktaya kadar gelmesinden bir önceki dönem belediye başkanı ve meclis üyeleri ile şimdiki dönem belediye başkanı ve meclis üyeleri birinci derecede sorumludurlar. Çünkü bütün Bandırma ve bölgenin ekolojik kaderini etkileyecek bu çalışmalar sırasında kamuoyuna yeterli hiçbir açıklamada bulunmamışlar bilgilendirmemişlerdir. Kamu adına Müteşebbis Heyetine Başkanlık yapan Bandırma Kaymakamları Kamu yararına yönelik olarak ilçe ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin ve köylülerin düşüncelerini sormamışlardır.

Bugün gelinen noktada yasal süreçler sonuçlanmadan Beyköy sınırları içerindeki 40 bin dekarlık alanda birinci sınıf tarım alanları Metal OSB adıyla yok edilmektedir. Bu alan hepimizin bildiği gibi aktif fay hattı üzerindedir. Bununla birlikte yüzyıllardır bu topraklarda nesilden nesile geçimini sağlayan yerleşik düzen kuran toprağıyla bütünleşmiş insanların üretim alanları ellerinde “kamulaştırma” adıyla zorla alınmaktadır. Toprak sahiplerinden metrekaresi 20-45 TL ile yapılan kamulaştırmalar arsa spekülatörleri tarafından 80-100 TL ye pazarlanmaktadır.

Sürecin buraya kadar gelmesinde suskun kalan ve hala suskunluğunu sürdüren herkes bu projenin vebalini taşıyacaktır.

İktidarın el verdiği 3-5 spekülatör Bandırma’daki yerel tüccar müteahhit işbirlikçi rantiyecileriyle halkımız iş, aş masallarıyla kandırılırken büyük bir doğa katliamın önü açılmak istenmektedir. Ürünlerin hasat edilmesini dahi beklemeksizin dozerlerini, kepçelerini buğday ekili alanlara sokan bu aç gözlü müteahhit bozuntularıyla günü geldiğinde TİP olarak halkımız adına hesap soracağız.

Ülkemizin bir karış tarım toprağının yok edilmesine, köylümüzün toprağına “kamulaştırma” adıyla el konulmasına sonuna kadar karşı çıkacağız. Bu tarlaların hak sahiplerine iade edilmesi için, bir yıkım projesi olan “Ağır Metal OSB” alanı için sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Çünkü biz İNATÇIYIZ.İnadımız irademizdir.

Yaşanılabilir bir dünya için İNAT EDİYORUZ.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir