CHP Gençliği!

AnalizPolitika

Written by:

İster gerçekleri görür ve kabul edersiniz, ister kendi hayal atmosferimizde yaşamayı sürdürürsünüz…

Sağcıların kurduğu bozuk düzene son vermek ve geleceği kurmak sizin elinizdedir. Verimli ekonomi yöntemi ile çağdaş devlet idealimize, demokratik ve temiz siyaset sizlerin oylarıyla şekillenecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, olarak bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu siyasal, ekonomik ve toplumsal sorunların çözümünde bizlere önemli görevler düşmekte olduğunun farkındayız. Cumhuriyet Halk Partisi düzeni eleştiren, düzenin çelişkilerini sergileyerek prim yapmayı hedefleyen popülist anlayışı yerine, düzene ve sisteme alternatifler sunan bir siyaset anlayışının uygulayıcısı olma noktasındadır. CHP Gençlik Kolları, ülkemiz ve insanlarımızın sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ile ana kademe yönetimine öncülük etmelidir.

Ülkemizin nüfusunun %52′si gençlerden oluşan bir ülkede yönetim de aynı oranda gençleşmelidir…

Türkiye’de çok tehlikeli açılımlar doğru hızla sürüklenmektedir. Ekonomide sürüklenmektedir, ahlakta sürüklenmektedir, yönetim biçiminde gene aynı anlayış kendisini göstermeye başlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada hukuka saygılı, yurttaşın hakkını gözeten, sınırlarını yetkilerini bilen, sorumluluğun farkında bir yönetiminden söz etmek ne yazık ki olanaksız hale gelmiştir.

Dünya hızlı bir değişim geçiriyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve iletişim mevcut yapıları sarsıyor.  CHP ve CHP’nin öngördüğü gençlik, Atatürk’e ve onun ülkeye kazandırdığı laik Cumhuriyete inançla, kendine güvenerek gelişmeleri izlemeli ve değerlendirmelidir. Gençlik laik demokratik Cumhuriyete sahip çıkarak onu geliştirir ve pekiştirirken, topluma yön vermeye; ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmeye katkıda bulunmaya çalışmalıdır. Gençlik halkla ve halkın partisi CHP’yle bütünleşerek, Türkiye’yi Atatürk’ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracaktır.

Gençlik gelecektir, gençlik umuttur. Türkiye’de düzen değişkenliğini gerçekleştirecek, çağdaş ve insanca bir düzen kuracak CHP’nin; Atatürk gençliğine ve ülkenin geleceğine inancı tamdır.

Biz CHP ;

Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları olarak, Türkiye’ye yeni bir ufku el-birliğiyle açacağız, Türkiye’de bu anlayışı artık sergilemek zorundayız. Böyle bir mücadeleyi başarıya götürmek için her türlü birikimimiz var, her türlü dayanağımız var. Örgütün birikimini kaynaklarını iyi kullanmak gerekmektedir, dil bilen eğitimli ve üretime açık kadroların yönetimlere getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin çok daha karanlık günlerinde sorumluluk üstlenmiş insanların geleneğinden geliyoruz. Türkiye’yi çok büyük karanlıkların içinden çekip çıkarmış olanlar bizim arkamızda yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Dünden bugüne Örgütlenme hakkını ve özgürlüğü aşırı şekilde sınırlayan 1982 Anayasasında yapılan değişikliklerle bu özgürlüklere sınırlama getiren anti-demokratik kurallar büyük ölçüde kaldırılmıştır. Şimdi hedef, bu düzenlemelerin uyum yasaları yolunda Siyasal Partiler Yasası’na da yansıtılmasıdır.

CHP için Gençlik Kolları çok büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz bu konuda yıllardır verimli ve başarılı çalışmış olan gençlik kolları modeli iyi bir örnek oluşturmaktadır.

CHP Gençlik Kolları kurucu irade olduğunun farkında olmalıdır.

Seçilecek Gençlik Kolları Genel Başkanı, CHP MYK üyesi olacaktır! Parti tarihini ve sosyal demokrat ideolojiyi özümsemiş, kişiliği ve duruşu ile her alanda gençlerimize “liderlik” edebilecek ve CHP Genel Başkanı ile yönetiminin “Sol Yanında” durabilecek bir genç kardeşimizi başkan değil “lider” seçilmelidir.

Bu çalışma kurultay sürecinde Gençlik Kollarına faydalı olmak üzere düzenlenmiştir.  Eşitlik, Özgürlük ve Kardeşlik bir hayal olarak kalmayacak!

Emek, örgüt ve sol değerler yönlendirmesi ile CHP Gençlik Kolları toplumsal barışı sağlayacaktır.

Bozuk düzene son vermek ve geleceği kurmak sizin elinizdedir. Verimli ekonomi, çağdaş devlet, demokratik ve temiz siyaset sizlerin oylarıyla şekillenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir