Yazar: Furkan YAVUZ

AnalizPolitika

GAZİ MECLİSİN 100.YILI

Written by:

21 Aralık 1918:İtilaf devletlerinin ve Mondros Mütarekesinin etkisinde kalan Padişah Vahdettinin kararıyla Osmanlı Mebusan Meclisi feshedildi. Vahdettinin kapattığı Osmanlı Mebusan Meclisi ,Mustafa Kemal Atatürk ve Türk …