Yazar: Berker KOCAOĞLU

AnalizPolitika

SİYASİ PARTİLERDE FRAKSİYONLAR

Written by:

Kendisini “demokratik” olarak nitelendiren her siyasi partinin farklı fraksiyonlara bölünmüş olması ve bu fraksiyonların temsilcilerinin gene parti içerisinde aktif olarak rol göstermesi normal karşılanabilecek bir durumdur. …

AnalizPolitika

SOSYALİZMDE KOLEKTİF TOPLUM VE EĞİTİM ÜZERİNE

Written by:

Sosyalist bir devlet düzeni her kitleye hitap edecek politikalar ile kolektif toplumu yaratmak ve insanları şahsi hırslarından arındırarak herkesi ortak olan hedef için hazırlamak anlamına gelir. …

AnalizPolitika

Politik İstikrarsızlık ve Toplumsal Yozlaşma

Written by:

Ortaya çıkmasının birçok nedeni olan yozlaşmanın genel anlamı; toplumun içerisinde bulunduğu kültürün, geleneklerin bozulması ve o toplumdaki insanların, kişisel hırslarının toplumsal çıkarların önüne geçerek başkalaşmasıdır. Lakin …