Yazar: Berkcan MUTLU

AnalizPolitika

TÜRK DEMOKRASİSİ ÜZERİNE (1871-1960)

Written by:

 Eğer bu çalışma Türk demokrasisinin gelişimi üzerine olacaksa, o zaman başlangıç noktası 1.Meşrutiyet olmalı. 1860’larda aydın bir hareket olarak ortaya çıkan Genç Osmanlılar, imparatorluğun içinde zamanla …

AnalizPolitika

PRAGMATİST SİYASET ANLAYIŞI ÜZERİNE

Written by:

Günümüz siyasetini yakından inceleyecek olursak göreceğimiz tek şey; seçmenlerin ve seçilenlerin politika tercihlerinin bir ideolojiye ya da fikirlere göre değil yalnızca pragmatist bir anlayış ile yapılan …