ADIM ADIM ANAYASA!

AnalizPolitika

Written by:

10.12.2016- Tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi 21.maddelik Anayasa değişikliği teklifi taslağını TBMM Başkanlığı’na sundu.

20.12.2016- TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşmelere başlandı.

30.12.2016- Anayasa değişikliği teklifi taslağı, TBMM Anayasa Komisyonu’ndaki önergelerle 18 maddeye indirilerek kabul edildi.

09.01.2017- Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmeleri sona erdi. İlgili teklifin tamamına ilişkin 338 “ kabul” oyuyla maddelerin görüşülmesine geçildikten sonra, tek tek oylanan 18 maddenin tamamı kabul edildi.

18.01.2017- TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifi ikinci tur görüşmelerine başlandı

21.01.2017- Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri sona erdi. Teklifin tamamına ilişkin oylamada kabul oyu olarak 339 ve ret oyu olarak 142 oy, 5 boş oy ve 2 geçersiz oy çıktı ve değişiklik teklifi bu oylama sonucu ile kabul edildi.

02.02.2017 – TBMM’de kabul edilen Anayasa değişikliği teklifi, onay için Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

10.02.2017- Anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanınca onaylanarak halkoyuna sunulmak üzere, yayımlanması için Başbakanlığa gönderildi.

11.02.2017- 6771 sayılı “ Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlandı.

14.02.2017- Yüksek Seçim Kurulu , seçim takvimini açıkladı.

27.03.2017- Yurtdışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

09.04.2017- Yurtdışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi sona erdi.

16.04.2017- Halk Oylamasında Anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.

27.04.2017- Halkoylaması sonucu Resmi Gazete’de yayımlandı.

30.04.2017- Yüksek Seçim Kurulu tarafından sandık ve seçmen sayıları ilan edildi.

02.05.2017- Dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Adalet ve Kalkınma Partisine üye oldu.

16.05.2017- Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni Hakimler Savcılar Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

21.05.2017- Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan , yeniden Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanlığına seçildi.

24.05.2017- Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından , Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine seçilenlerin listesi Resmi Gazete de yayınlandı.

Sonuçlar:

Geçerli oyların toplamı: 48.936.604

Geçerli oyların oranı: 98.27 %

Geçersiz oyların toplamı: 862.251

Geçersiz oyların oranı: 1.73 %

“EVET”  oyu: 25.157.463 — 51.41 %

“HAYIR” oyu: 23,779141—48.59 %

Güçler ayrılığı içinde yasama, yürütme ve yargı kurumları arasında kurumsal iletişimin etkili ve verimli gitmesini sağlamayı amaçlanması gerekmektedir.

Anayasal meseleleri güçlendirmek adına Yasama, Yürütme ve Yargı alanındaki önerilerim;

1)      Siracusa İlkeleri’nde de belirtildiği gibi, hâkimlerin dış baskılardan etkilenmemesi için, nakil, emeklilik, tayin, disiplin işlerinde bağımsızlık ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek kısıtlamalar ve yaptırımlar olmamalı.

2)      AİHM kararlarının ve evrensel antlaşmaların iç hukuka yansıması için bunların hâkimler tarafından içselleştirilmesi sağlanmalı. Bunun için meslek içi eğitim verilmeli, uluslararası platformları takip edebilmek için hâkim ve savcıların asgari bir yabancı dili olmalı

3)      Duruşmalar görüntülü ve sesli olarak kayda geçmeli

4)      Yasa kapsamına girecek ve ondan etkilenecek olan kişi ve kitlelerle bilgi paylaşılmalı, ilgili kişiler ve sivil toplum örgütleri objektif ölçütler göz önüne alarak yasalar üzerinde görüş vermek üzere komisyonlara liyakate bağlı nesnel (objektif) kurallara uyularak davet edilmelidir.

5)      Komisyonların ve alt komisyonların komisyona sundukları raporlar, rapor gerekçeleri ve bunların kaynakları kamuya açıklanmalıdır.

6)      Meclis Başkanlığı komisyon ve alt komisyon tutanak, görüş, rapor v.b. belgelerini derlemeli ve bunları meslek kuruluşları, STK’lar, basın – yayın elemanları, üniversiteler gibi kuruluşların izlemesine sunmalı.

7)      Siyasi partilere bağış yapılabilmeli, ancak bu bağışlar etkili bir şekilde denetlenmeli. Siyasi partilerin bir sermaye grubunun etkisine girmemesi için verilen bağışlar sınırlandırılmalı.

Muratcan IŞILDAK

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir