2023 YENİDEN DEMOKRATİK CUMHURİYET

AnalizPolitika

Written by:

20 Yıldır Ülkeyi yöneten gerici-neofaşist anlayışın bunca yıldır iktidarda kalmasının nedeni, topluma güven ve umut veren , güçlü bir heyecan yaratan bir iktidar seçeneğin ortaya konamamasıdır. Önce şunu tespit edelim ki AKP ‘ye benzeyerek iktidar olamazsınız .AKP 20 yıldır ne yaptığına bir bakalım.

Toplumda korkuyu, baskıyı, dindar kindar nesil kamplaşmasını, başörtüsü-başörtüsüz ayrımını, kamplaşma, kutuplaşma, cemaat ve tarikatların devlet kademesinde kadrolaşması, liyakatın yerini yandaşlığın aldığı bir idare anlayışını AKP İktidarı uyguladı. 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren ABD emperyalizminin uşağı CIA ajanı FETO‘cu hainlerin ülkemize yaşattıklarının sorumluluğu hiç şüphesiz İktidara aittir. Çünkü Bizim yıllardır Cemaat ve tarikat örgütlenmelerinin devlet için yaratacağı tehlikeler ile ilgili açık uyarılarımıza rağmen, devlet kademelerinde, yargıda, emniyette, Milli Eğitim de kadrolaşan bu ihanet şebekesi ile 15 Temmuz öncesi iktidar yollarında AKP işbirliği yaptı. AKP kadroları bu hainlere Hocaefendi diyerek Pensilvanya’ya ziyarete gitti. Hain hareketine, Hizmet hareketi demediler mi? Bunlar Ekonomide AKP sayesinde palazlanmadılar mı? Tarihimizin en büyük soygun ve talanın yaşandığı ülke kaynaklarının özelleştirme adı altında yandaş işadamlarına, devlet bankaları finansmanı ile kamu kaynakları yandaşlara aktarılmadı mı? Yargıda, adalet sadece Saray denilen binaların önünde yazan tabelada kalmadı mı? Devlette yasama, yürütme ve yargı arasındaki denge ve denetim, aslında fiili Başkanlık Rejimi olan bu hükümet şekli ile yerle yeksan edilmedi mi?

Bütün bunların sonucunda ekonomi darboğaza girdi, halk yoksulluk ve pahalılık kıskacında, ağır geçim sıkıntısı içinde, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak, çocuklarını okutamaz, doyuramaz hale geldi. Son olarak çıkarılan Sosyal Medya yasası İle bireysel özgürlüklerin ağır bir tehdide girdiği bir sansür ve otosansür sürecine evrildik. Seçim güvenliği ise hala “atı alanın Üsküdarı geçtiği” hukuksuz ve şaibeli süreçlerin yaşandığı seçimler hafızalarımızda. Seçmen iradesinin nasıl şeffaf bir şekilde ortaya çıkacağı ,denetleneceği soruları karşılığını bekliyor.

Mükerrer oy kullanmasının önüne geçecek boya uygulaması mutlaka uygulanması sağlanmalı ,Islak imzalı Sandık sonuç tutanaklarının tamamının nasıl kontrol edileceği şimdiden planlanmalıdır. Bu konular Gündemdeki yerini hala koruyor.

NE YAPILMALI;

Atatürk’ün yaptığını yapmalıyız onun gibi cesur, devrimci, çağdaş, anti-emperyalist, demokratik, laik özgürlükçü bir duruş sergilemeliyiz. Türkiye’nin geldiği noktada içinde bulunduğu açmazdan kurtulması için AKP’nin bilindik Tek Adamı önceleyen ,Doğucu ,dini referansları öne çıkaran, tekelci sermayeyi önceleyen, hukuk devletini örseleyen, halkçı, özgürlükçü, eşitlikçi, adaletli politikalardan uzak Doğunun Arapçı sosyal yaşam politikalarını uygulayan anlayışı karşısında, Çağdaş Ulusal Demokratik Cumhuriyeti, Özgürlük, eşitlik, adalet ve yurtta ve dünyada BARIŞ’ı ,halkçı ,kamucu ekonomik politikaları önceleyen, eksenini Batı Uygarlığının Çağdaş Özgürlükçü değerlerine, kadın erkek eşitliğine, dönen Üniter yapıyı ödünsüz savunan, ancak kültür, düşünce ve inanç farklılıklarının bir arada yaşamını savunan bir manifesto ortaya konulmalıdır. AKP ye sırf karşı olacağız diye Milli meselelerde Azerbaycan Ermenistan savaşında ,EGE adaları konusunda, Doğu Akdeniz, Suriye, Kuzey Irak, PYD, PKK, İŞİD ve FETO ile mücadelede Sorozcu politikalara karşı ulusal çıkarlarımıza ne uygun düşüyorsa öyle bir duruş sergileyen bir siyaset ortaya koymak ancak bizi halkla bütünleştirir.

AKP’nin karşısına bizler umut yaratan demokratik, halkçı, özgürlükçü, emek cephesini kucaklayan demokratik bir İKTİDAR seçeneği koyamıyorsak bunda biz de sorumluyuz. Zira düşünceler kitleler tarafından benimsendiği zaman maddi bir güç haline gelir. Bu da düşüncenin eyleme geçmesi ile mümkündür. Bizim eylemimiz ALTI OK İLKELERİNİ VE ÇOĞULCU DEMOKRASİYİ ÖZDE SAVUNMAK VE UYGULAMAKTIR. Ne yapılmalı ? Yeni CHP ,değil YENİDEN CHP sloganı doğrultusunda, İdeolojik Temelleri ALTI OK’a dayanan, Atatürkçü, İlerici, Çağdaş Devrimci, Halkçı duruşunu gerçekten savunan ve parti içerisinde söz yetki karar parti tabanın demokratik iradesine dayanan bir yapıyı hayata geçirmektir görevimiz Bizim derdimiz Ahmet’i ,Mehmet’i Cumhurbaşkanı ,Milletvekili yapmak değil halkın iradesinin ,inandığımız İdeolojik demokratik tezahürünü sağlamak olmalıdır. Bunun için ALTILI MASA gerekli ama yetmez EKSENİMİZİ, Altılı Masaya Çağdaş Demokrasinin ilkelerini, üniter Laik ,Sosyal Devletin gereklerini temel ilke olarak biz koymalıyız. Bu esaslarla Ortak Aday çıkarsa ne ala çıkmaz ise de biz Demokratik Türkiye Tarifini toplumun önüne koymaya her an hazır olmalıyız . Demokrasinin temeli olan meşruiyeti Parti içi demokrasi ile amasız ,fakatsız hayata geçirecek, Milletvekillerini ,Belediye Başkanlarını ,Belediye MECLİS üyelerini ,Parti İl ,İlçe Yönetimlerini ,Hatta GENEL BAŞKANI VE MYK ‘yı bile demokratik seçim yöntemlerini esas alan Bütün üyelerin hatta bize oy veren tüm seçmenlerin katıldığı doğrudan seçimle görev almasını sağlayacak ,çağdaş demokrasiyi hedefleyen tam ve eksiksiz düzenleyen ,Demokratik yöntemle ile temsilde adaleti sağlayan yöntemleri bulmalıyız.

Bazı arkadaşların AKP önseçim yaptığı için mi ,bunca seçimi kazandı dediğini duyar gibiyim, doğru ama CHP ,AKP gibi biat partisi değildir .CHP Devrimin ve direnişin partisidir Bu Ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün partisidir, Mustafa Kemal Daha zamanı değil ,halk hazır değil diyerek Saltanat ve Hilafeti kaldırmasa ,devrimleri yapmasa idi bugün bizim İran’dan ne farkımız kalırdı?Kadınlarımız bugün İran’daki gibi saçı başı için ,öldürülmüyorsa ,HDP’li PERVİN Buldan’ın 100 Yıllık Yıkım projesi dediği “CUMHURİYET “ sayesindedir. O Cumhuriyet sayesindedir ki Pervin Hanım ve diğer kadınlar bugün Sarayın cariyesi yada bir erkeğin hareminde köle değilse bunu 100 yıllık Cumhuriyete borçlular. Tam da şimdi onun için bugün Devrimci ,Cesur bir DEMOKRASİ manifestosuna ihtiyaç var .ÇÜNKÜ AKP ‘nin ülkeyi getirdiği OTOKRASİ karşında DEMOKRASİ tek çıkış yolumuzdur .Ama Önce kendi evimizden başlayarak.Bu değerlere inanan ,ortak aklı ve ideolojik anlayışı ödünsüz savunan LİDERLİK ile toplumu ayağa kaldırabiliriz. Toplum buna hazırdır, inanmış kadrolarla oluşturulacak bir hareket ile YENİDEN DEMOKRATİK CUMHURİYET 2023 vizyonu İle iktidar ,umudu ,heyecanı ,inancı yaratabiliriz. Tarihin karşısında hepimiz sorumluyuz ama konuştuklarımızdan da ,sustuklarımızdan da ,sorumluyuz .Ya önce ben diyeceğiz ,ya önce Demokratik Cumhuriyet diyeceğiz. Varsın olsun biz Demokrasinin neferi olmaya razıyız.

13.11.2023

Av.Namık Havutça

24&26. Dönem CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ Adalet ve Anayasa Kom .Üyesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir